Tenker du å flytte på hytta i Nore og Uvdal?

Da er det 4 ting som må være på plass før du starter søknadsprosessen.

  • Veien til hytta må være vinterbrøytet.
  • Hytta må ha innlagt vann.
  • Hytta må ha en avløpsløsning som tilfredsstiller krav til en bolig.
  • Du må ønske å bytte bostedsadresse til Nore og Uvdal kommune.

Hvis dette er i orden, kan du starte på prosessen!

 

TRINN 1

For å sende inn en søknad om bruksendring, trenger du en ansvarlig søker. Det enkleste er å ta kontakt med de som var ansvarlig søker den gang hytta ble bygd. Andre ansvarlige søkere kan være entreprenører, arkitekter, tekniske tegnere og liknende. Du kan også velge å stå som selvbygger, dersom du har kompetanse til dette.

TRINN 2

Skaff til veie følgende dokumentasjon:

  • Tegninger: Situasjonsplan, plan, snitt og fasader
  • Dokumentasjon på målt radon eller dokumentasjon på at det er brukt radonsperre
  • Dokumentasjon som bekrefter at vann og avløp tilfredsstiller krav til bolig
  • Dokumentasjon som bekrefter at vei er vinterbrøytet

TRINN 3

Nabovarsling:

Først skal nabovarsel sendes til dine naboer. Vedlegg til nabovarsel er situasjonsplan, snittegning, fasadetegninger og søknad om dispensasjon fra arealformål. Naboene dine har 14 dagers frist til å komme med uttalelser.

TRINN 4

Innsending av søknad

I trinn 4 er du klar for å sende søknad til kommunen. Det må sendes en ett-trinns-søknad, og vedlagt denne må nabovarsel med tilhørende dokumentasjon vedlegges. Husk søknad om dispensasjon fra arealformål. Det skal også legges ved søknad om fravik fra TEK på eksisterende bygg dersom hytta di ikke tilfredsstiller kravene i TEK17. Til sist må du legge ved et selvbygger-skjema dersom du skal søke selv.

 

BEHANDLINGSTID

Kommunen sørger for at søknaden sendes på høring til offentlige instanser, behandles i NMK (hovedutvalget for Næring, Miljø og kommunalteknikk) og den generelle saksbehandlingen. Totalt må det påberegnes 8-12 ukers behandlingstid.

 

HJELPELINKER

Skjemaer til innsending

???? Nabovarsel

???? Opplysninger gitt i nabovarsel

???? Kvittering for nabovarsel

???? Digitale løsninger for nabovarsel

???? Dispensasjon fra arealformål (mal)

???? Ett-trinns søknad

???? Søknad om fravik fra TEK på eksisterende bygg (mal)

???? Selvbygger-skjema (dersom du skal bygge selv)

 

Andre kilder

???? Reguleringsplaner i Nore og Uvdal

???? Byggteknisk forskrift (Tek17)

???? Fullstendige retningslinjer – hytte til bolig

 

Innsending av søknad
Innsending kan gjøres: