Tre personer som fisker med fiskestang ved elvebredden.