Vekst- og attføringsbedrift


Numedal Produksjon


Vi bidrar til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner næringslivet i Numedal med kvalifisert arbeidskraft.

Numedal Produksjon as er en av landets ca. 220 vekst- og attføringsbedrifter.
Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner næringslivet i Numedal med kvalifisert arbeidskraft.
Vi har – i løpet av våren 2018 -, 2 avdelinger i Numedal.