For alle typer bedrifter


Nore og Uvdal Næringspark


Vi tilbyr moderne kontorer, produksjonslokaler, kantine, møterom og lager for alle slags bedrifter.

I Nore og Uvdal Næringspark kan bedrifter etablere seg uten store investeringskostnader. Det er også stedet for deg som vil fjernarbeide for kortere eller lengre tidsrom.
På denne måten kan du holde investeringskostnadene nede. Nore og Uvdal Næringspark kan tilby en gunstig leieavtale!