Bygdetun & stavkirker

Nore og Uvdal Bygdetun.

Nore og Uvdal Bygdetun ligger i Kirkebygda, med en fantastisk utsikt over Uvdal.

Sesongåpning 1. juni!

Bygdetunet er bygd opp på den gamle Prestegårdens grunn nær Uvdal stavkirke. Skolestua og Prestegardsburet står igjen fra den gamle Prestegården, i tillegg til at det er oppført en rekke bygninger fra ulike steder i kommunen. Bygdetunet tilbyr spennende opplevelser hele året. I sommerhalvåret fra 1. juni til 1. september, kan du blant annet delta i slåtten, nyte lokal mat, lære om landbruket i gamle dager og høre historiens sus i og mellom de gamle bygningene.

De samarbeider med Fortidsminneforeningen om besøk til bygdetunet og guidede turer i stavkirken i Uvdal.

Uvdal stavkirke

Uvdal stavkirke ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Tømmeret i konstruksjonen er årringsdatert til 1168. Kirken må ha blitt bygget kort tid etter fellingen, da det ser ut som om tømmeret ikke var skikkelig tørt da kirken ble reist. Kirken, som den står i dag, har ikke sitt opprinnelige utseende, men er et resultat av stadige utvidelser og ombygginger frem til 1800-årene. Hvert århundre har lagt noe til og slik er kirken blitt er vakkert og eiendommelig eksempel på hvordan byggestil og dekor fra flere perioder kan smelte sammen til en rik og harmonisk helhet.

Uvdal stavkirke.
Uvdal stavkirke

Bygdetunet ligger tett inntil Uvdal stavkirke og området er rolig, vakkert og givende med sine stille bygninger i et vakkert kulturlandskap med historien så nært inntil seg. I den kjempekoselige skolestua selger de vafler og kaffe. Her kan man også finne interessante bøker, utstilling av malerier og håndarbeid av garn, sølv og keramikk. Man kan kjøpe med seg kling og kose seg med smaken av gammel tradisjon.

 

Nore stavkirke

Nore stavkirke ligger på en flate ved vestbredden av Kravik-fjorden. Kirken står i dag slik den sto da den var i bruk. Både utvendig og innvendig er den imidlertid sterkt preget av de store forandringene som ble gjennomført i tiden 1650 til 1750, da den fikk sitt nåværende kor, sine to tverrvinger, sitt våpenhus i vest og sitt sakristi på korets nordside. Nore stavkirke har altså vært en korskirke av en usedvanlig type. Koret og tverrvingene har dannet armene i et korsanlegg hvor skipet har utgjort sentrum. Midtmasten som bar takrytteren har markert anleggets midtakse. Fra skipet har det vært en rundbuet åpning mot koret i øst og mot apsisåpningene i nord og syd. Disse har vært avsluttet med apsis, og over apsisåpningene har det sittet Andreaskors. Vi kjenner ingen lignende kirker verken her i landet eller annensteds, og den er med full rett kalt et unikum av en stavkirke.

Nore stavkirke.
Nore stavkirke (middelalderuka.no)

Åpningstider bygdetun og Uvdal stavkirke sommer 2024: 01. juni – 31. august
Alle dager: Kl. 10.00 – 18.00

Åpningstider Nore stavkirke 15. juni – 18. august. Alle dager kl. 10.00 – 18.00.

Omvisning i Nore stavkirke kan bestilles på tlf: + 47 909 38 198, email: buskerud@fortidsminneforeningen.no

Telefon til bygdetunet i sesongen:+47 409 11 707

Generelle spørsmål om bygdetunet kontakt Kirsti Otterholt: 958 94 581
E-post: kirsti.otterholt@nore-og-uvdal.kommune.no

Telefon Uvdal stavkirke: +47 909 38 198
E-post: buskerud@fortidsminneforeningen.no

 

Mer informasjon: