Siden 1168Uvdal stavkirke ligger ved Nore og Uvdal bygdetun i Kirkebygda. Her er det fantastisk utsikt over Uvdal, og spennende aktiviteter hele året. Åpent fra klokken 10-18 i hele sommer!

Kirken, som den står i dag, har ikke sitt opprinnelige utseende, men er et resultat av stadige utvidelser og ombygginger frem til 1800-årene. Hvert århundre har lagt noe til og slik er kirken blitt er vakkert og eiendommelig eksempel på hvordan byggestil og dekor fra flere perioder kan smelte sammen til en rik og harmonisk helhet.

I 1978 ble det gjennomført utgravninger i Uvdal stavkirke. Det ble da blant annet funnet over 500 mynter i grunnen under gulvet. Et annet interessant funn var tydelige hull i grunnen etter stolper fra et annet eldre bygg, trolig en kirke det også.

I et av hullene lå to mynter fra begynnelsen av 1100-tallet, noe som kan antyde alderen på denne første kirken. Hvordan den kan ha sett ut og hvor stor den var, vet vi ikke. På stavechurch.com kan du lese mer om de norske stavkirkene.

Bygdetunet tilbyr spennende opplevelser hele året. I sommerhalvåret fra 1. juni til 1. september, kan du blant annet delta i slåtten, nyte lokal mat, lære om landbruket i gamle dager og høre historiens sus i og mellom de gamle bygningene.