Ting du bør se


Kulturminner


Nore og Uvdal har flere spennende og tilrettelagte kulturminner: Øktodden Mølle, Frygne Gravfelt, Vasstulan fangstanlegg, Fauskodammen kulturpark, Kråkefoss mølle med flere.

Øktodden Mølle
Mølla på Øktodden var en bygdemølle med en møller. Den eldste delen av mølla er fra begynnelsen av 1800-tallet. Tidlig på 1900-tallet ble den bygget om til turbindrift. Hit kom karfolka med kornet for å få det malt. Møllerdatteren husker at de satt og venta i "kontoret" og fikk traktering hos moren.

Du kan lese mer (og finne veien) på Kulturminnesøk.no


Frygne Gravfelt
Gravfelt som består av om lag 30 røyser der 18 er tolka til å være gravrøyser, herav en avlang, resten runde. Feltet ligger Ø for Fv. 116, Åsly - Norefjord og ned til jernbanelinja. 20 av røysene ligger på et platå, 7 på N-siden, 13 på S-siden av bedehuset Betel. De øvrige ligger i skråningen S og Ø for platået og ned til jernbaneovergangen og på NSB's grunn.

Du kan lese mer (og finne veien) på Kulturminnesøk.no


Rødungsaga
Mer informasjon kommer!


Krigsminne Pålsbudammen
Mer informasjon kommer!

Du kan lese mer (og finne veien) på Kulturminnesøk.no


Vasstulan fangstanlegg
Mer informasjon kommer!

Du kan lese mer (og finne veien) på Kulturminnesøk.no


Fausko Jernvinneanlegg
Mer informasjon kommer!

Du kan lese mer (og finne veien) på Kulturminnesøk.no


Kråkefoss Mølle
Mer informasjon kommer!

Du kan lese mer (og finne veien) på Kulturminnesøk.no