Siden 1167


Nore Stavkirke


Nore Stavkirke er av Numedalstypen. og ble bygget som en korskirke ca år 1167 kraftig preg av renessanse og rokokk. Stavkirken har 150 plasser, og har adkomst er via Fv116 og Rv40.

Nore stavkirke er av numedalstypen. Kirken ble bygd som en korskirke ca 1167. Den hadde svalganger, kor og korsarmer med apsis. Dette var svært sjeldent på denne tiden, og man kjenner ikke til andre kirkebygg i Norge eller Europa som kunne vært forbilde for konstruksjonen.

Kirken ble delvis ombygd på 1600- og 1700-tallet. Skip og kor har rester av vakker bemaling fra 1655 og 1683. På samme måte som i Uvdal stavkirke er treskurden i Nore svært kunstferdig utført. Skipets vestportal har rikt utskårne dekorasjoner med bladranker og dyreornamentikk.