Er du jaktinteressert?


Hardangervidda Nasjonalpark


I Nore og Uvdal er jaktmulighetene mange! Med Hardangervidda Nasjonalpark er det muligheter for både villreinjakt, storvilt og småvilt.

Øvre Numedal SA tilbyr jakt på småvilt og rein. Fjellstyret forvalter jakta på Øvre Numedal Statsallmenning. Det er også Høyfjellsjakt på elg innenfor Øvre Numedal Statsallmenning på Hardangervidda, se alle muligheter på inatur.no

Nore og Uvdal kommuneskoger selger dagskort for jakt etter småvilt på tre områder i Tunhovd og dagskort for jakt etter rype på terrenget Damtjern på Imingfjell.
Det er et begrenset antall dagskort til salgs.