Her kan du fiske


I Nore og Uvdal er det rike fiskemuligheter, enten nede i dalen med Numedalslågen og tilhørende fjorder, eller i alle de ulike fjellpartiene som kommunen vår er omringet av.

Hardangervidda med Numedalslågen, Heinelva og Djupa innbyr til godt ørretfiske for den som liker å gå i fjellet. Norefjorden, Numedalslågen og Uvdalselva tilbyr gode fiskemuligheter nede i bygda. I Tunhovdfjorden, eller Pålsbufjorden som er kjent for flott fiske, kan du for eksempel kombinere fisking med et besøk på Langedrag Naturpark.

De beste innfartsårene for stangfiske på østre del av Hardangervidda er Halne, Tinnhølen, Solheimstulen eller Dagali. Mange av de største fiskevannene på Hardangervidda er i privat eie, og bidrar til lokal verdiskaping. Numedal har lang tradisjon med foredling av rakfisk fra Hardangervidda, og ingen steder i Norge produseres det like mye rakfisk av vill fjellørret som nettopp her. Garnfiske i statsallmenningen er forbeholdt innbyggere i Nore og Uvdal, Rollag og Dagali.

Hardangervidda Opplevelser gir deg eksklusivt ørretfiske på Europas største høyfjellsplatå. Dette er fisketilbudet for dere som er på utkikk etter de helt spesielle fiskeopplevelsene.
Hardangervidda Opplevelser har stangfiske i Kalven, Kalvungen og Hettehovtjern i Hardangervidda Nasjonalpark.

På vegne av grunneier selger Mårbu Seter og Fjellstue på Hardangervidda fiskekort som gjelder for fiske i øvre del av Mårfjorden, Kåsadalen og Skjorteelva.

Her kan du fiske:

Uvdalselva, fra Fønnebøfjorden til der elvene Tøddøla og Jønndøla møtes.

Stangfiske Fønnebøfjorden, fiskekort kan kjøpes på Turistkontoret og Persgård Camping

Mevann/ Mevatn, Imingfjell mot Hardangervidda.

Pålsbufjorden, Tunhovd med to tilrettelagte båtutkjøringsramper i fjorden.

Nedre Tunhovdfjorden ønsker velkommen til flott fiske hele året i nedre del av Tunhovdfjorden. NB Fiskeforbud ved lav vannstand.

Ørretfiske Numedalslågen, fra Rødbergdammen i nord til grensen mot Rollag i sør.

Ved foten av Hardangervidda, på Imingfjell i Nore og Uvdal, finner du Damtjern.

Fiske og hytteutleie i Store Gryttjønne, Øvre Gryttjønn, Nedre Gryttjønnan og Buttjønn i Imingdalen.

Nore Fiskeforening og Skjønne Elvelag tilbyr fiskekort for Numedalslågen fra Rødbergdammen i nord til grensen mot Rollag i sør.

Vergjedalen, 23 flotte skogs- og fjellvann, flere beliggende i Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat.

Nordre Vergjedalen, fiske i elva Vergja og flere skogsvann.

Åsbøseterdalen med mange flotte ørretvann, fra 880 m.o.h. til 1125. Her er vann både nær vei og et stykke fra allfarvei.

Les mer om dine muligheter for fiskekort for Nore og Uvdal samt Hardangervidda på Inatur.no

Dagalifjellets vel har tilgang til fiskevann i fjellet, alle medlemmer kan fiske gratis hele sesongen.

De med gyldig medlemskort i DFV har mulighet for å fiske i følgende vann:

Øvre Løytetjønn (østsiden av F40)
Nedre Løytetjønn (østsiden av F40)
Løytetjønn (vestsiden av F40)
Fyritjønn (vestsiden av F40)
Søndre Kroktjønn (vestsiden av F40)
Nedre Kroktjønn (vestsiden av F40)
Gvonnetjønn (vestsiden av F40)

Dagalifjellets Vel har i mange år leid fiskerettighetene i disse vannene. De kan kun kjøpes direkte via DFV eller Torsetlia Fjellstue som også kan tilby å leie fiskeguide mot et tillegg i prisen. Dette må avtales i god tid i forveien.