Sommeraktiviteter


Turforslag


Utforsk Uvdal!

Lyst til å dra på tur i skogen eller på fjellet?
Forslag til ulike turer får du her!

Hardangervidda er Europas største høyfjells-platå, Norges største villreinområde og det sydligste området med arktisk preget flora og fauna. Området er et eldorado for de som liker å gå i fjellet, fra hytte til hytte er det mulig å gå både sommer og vinter, og man kan fiske i utallige fjellvatn. Her kan du få deg en god og lang fjelltur eller en mindre ettermiddagsøkt, bare en 30 minutters kjøretur fra Rødberg.

Fjellturer:
- Styggegramsfjellet 1249 moh.
Markert spiss topp med stor, flott varde øst i Borgemarka. Vid utsikt over mot bl.a. Eggedal og Norefjell, og ikke minst sørover Borgemarka.
Adkomst/turbeskrivelse: Kjør veien til Borgegrend, avkjøring Rv 40 ved Skjønne. Fortsett videre på kommunal bomvei mot Eggedal. Etter ca 2 km fortsettes rett fram på privat vei (ikke til høyre over brua mot Eggedal), og videre innover mot Borgeli. Parker her.
Fra port i gjerdet øst på vollen tar det av tydelig sti nordøstlig retning, og videre oppover gjennom bjørkeskogen mot fjellet. Etter hvert kommer man opp i åpnere, kupert terreng. Stien fortsetter østover i retning mot toppen. Etter hvert må man ta av fra stien og gå sørover opp mot toppen.

-Stornatten 1183 moh.
Markert topp rett sør for tunhovdammen. Flott utsikt nedover Tunhovfjorden, og ikke minst i sør-østlig retning utover bratte Øygardsjuvet. Man får også et flott overblikk over Øygardsgrend fra toppen. Turen er 2.7 km.
Toppen nås fra flere kanter. Alternativ 1 og 2 kan kombineres til en rundtur da rutene møtes like under toppen.
Alt.1 Turbeskrivelse.
Gå fylkesveien ca. 400 m i retning Rødberg, her går det opp vei til Bergastøl. Følg denne, gå forbi huset og du kommer til et skilt hvor det står Stornatten og der starter stien. litt dårlig merket samt litt vanskelig å finne stien på noen partier.

Alt 2. Turbeskrivelse.
ca. 300 m etter dammen går det opp en merket sti til toppen, skiltet ved veien. Stien er meget bratt!. Men godt merket og veldig tydelig sti.

ADKOMST
Alt 1.
Adkomst: Parker ved Tunhovdammen`s sørlige ende.
Alt. 2
Adkomst. Ta veien på vestsiden av Tunhovdfjorden

-Skarpnor (Einsetnatten 1215 moh.
Markert topp med stor, flott varde, rett sørøst for Tunhovdfjorden i Øygardsgrend. Flott utsikt både utover fjorden og de nærmeste fjellområdene, men også videre mot bl.a. Hallingskarvet og fjellene i Hallingdal/ Hemsedal. Turen er 2.2 km.

ADKOMST
Fra Rødberg sentrum kjører du 4 km mot Nore. Ta av til høyre mot Øygardsgrend så kjører du 12.3 km. til du kommer til Hessli.

-Løytetjernshovda 1264 moh.
Sentral topp på østsiden av fylkesvei 40 på Dagalifjellet. Fra denne toppen får man både et fint overblikk over nærområdet, men også videre over mot bl.a. Hallingskarvet og fjellene i Hallingdal/Hemsedal.

Adkomst: Kjør fylkesvei 40, som går fra Rødberg og gjennom Uvdal mot Geilo. Parker ved Vasstulan 1100 på Dagalifjellet. Avstand fra Rødberg er 32 km.

Turbeskrivelse: Turen opp til toppen er på ca. 4 km og relativ lett, med en total stigning på 160 høydemeter. Man går hele tiden på tydelig sti som er blåmerket og skiltet «Løytetjørnshovda». De første 3 km er stien også merket med Turistforeningens røde T-er. Utgangspunktet for turen er p-plassen på østsiden av veien ved Vasstulan 1100 (motsatt side). Fra parkeringen er første kilometeren på sti ganske flat. Etter hvert svinger stien av mer mot nord-øst og stiger slakt oppover. Den siste kilometeren har noe brattere stigning, før man er oppe ved varden på 1264 m.

-Kråkenatten 1155 moh.
Topp helt sør i fjellpartiet lengst sør i Borgegrend. Flott utsikt i alle retninger, sørover ser man hele numedal, helt til Jonsknuten ved kongsberg.

Adkomst:
Kjør veien til Borgegrend. Fortsett videre på kommunal bomvei mot Eggedal. Like etter at veien dreier sørover mot Øtedalen, tar det av låst bomvei til venstre over en elv. Parker her og gå bomveien oppover til Grotdalen. Herfra følges traktorvei videre oppover mot fjellet. Ta av traktorvei, sti på høyere side, en liten varde og merket med røde trim-merker. Følg denne stien helt til toppen.

-Krukenuten 1231 moh.
Topp som ligger sør / sørvest for Solheimstulen. På toppen får man flott oversikt over Jønndalen, mot nord ses Hallingskarvet og Tøddøl / Syningan.

Adkomst: Kjør til Solheimstulen, og parker der. Det er også mulig å sykle inn Jønndalen til Solheimstulen (ca 7,5 km). Sykkel kan brukes videre mot toppen fra Solheimstulen.

Turbeskrivelse:

Alt 1: Gå grusvei mot grustak og tipp (gå forbi sau innhegning/der de skiller sauer), følg veien opp gjennom bjørkeli til veien tar av mot tipp, følg traktorslepe /sti videre opp i fjellet. Følg denne til utløp av Kruketjønnet. Gå av slepa og ta så rett opp den bratte fjellsiden mot nord, hold siden ut mot Solheimstulen mot toppene. Kassa ligger ved to markert varder, ca. 700 m fra du tar av fra slepa.

Alt 2: Gå grusvei mot grustak og tipp (gå forbi sau innhegning/der de skiller sau), følg veien inn forbi grustak, der stigningen begynner. Ta sti rett inn i bjørkeskogen (varde i veiskråning på høyre side) og følg den opp i fjellet over tregrensen. Ta av stien og følg ryggene mot sørvest. De to vardene sees når du nærmer deg toppen. (merket)

- Heisnatten 1200 moh.
Toppen ligger på fjellpartiet Grytingfjell, som fjellet mellom Vikangrend og Tunhovdfjorden ofte kalles. Toppen er et meget fint utsiktspunkt med rundskue i alle retninger.

Adkomst:
Alt 1. Kjør Vikangrendveien opp fra Rødberg, nesten til endes. Like før gården Solberg er det skilt til høyre merket Sjåbu/Heisnatten, ved avkjøringen til en svært bratt grusvei. Gå evt. kjør opp grusveien til den etter ca 1300 m krysser bekken. Parker her, og gå videre på sti oppover. Ta til høyre i stikryss og følg sti til Nyseter, og videre oppi dalen mellom Heisnatten og Vehovdfjellet. Når man kommer opp på det høysete og ser over mot Tunhovdfjorden tar man til høyre, krysser kraftlinjen og fortseter videre på sti opp mot toppen.

Alt 2. Toppen kan også nåes fra Våkrokseter. Kjør Vikangrendveien fra Rødberg, sving av til høyre etter 2 kilometer og følg bratt vei opp til gården Søre Flåta. Derfra igjen skarpt til høyre og videre oppover til gården Våkrok. Herfra videre på meget bratt vei, etter ca 1 km skarpt til venstre i veidele, og så etter ca 2 km kommer man opp til Våkrokseter. Parker her. Derfra videre oppover på ”anleggsvei” til man når kraftlinjene høyt oppe i lia. Man følger disse vestover, kommer etter hvert opp i snaufjellet og ser Heisnatten i nord-vest.

Alt 3. En tredje mulighet er å kjøre til Tunhovddammen. Ta inn på veien på vestsiden av fjorden (bomvei 50 kr). Etter ca. 5 km tar det av bomvei til venstre merket Sjåbu. Parker her. Gå bomveien opp til Sjåbu, og følg så sti derfra langs kraftlinjene sørover. Etter hvert vil man få toppen av Heisnatten i syne i sør, og kan følg sti helt til topps.

- Granasfjellet 1217 moh.
Markert topp nord øst for Vasstulan i fjellet mellom uvdal og Smådøl
Alt 1: Kjør til Lunda gård øverst i Kirkebygda, og videre oppover Månevegen (bomveg) Parker ved låst bom etter ca. 4 km. Herfra går det merket sti nedover kjørkeslepa over Flotti. Følg stien på vestsiden av Granasettjønnan og videre oppover vestsiden av Granasfjellet mot Halli seter. Når stien nærmer seg det høyeste, drei av mot toppen til høyere. Lengde ca. 5 km.

Alt 2: Kjør til motorbanen ved Smådølvollen. Parker og gå/sykle ca. 2 km videre innover Baklivegen. Følg deretter setervei oppover merket Nonset/Reiarli. Herfra kan man enten gå bratt oppover gjennom bjørkeskogen opp mot toppen, eller følge sti videre vestover opp mot Granasetsetrene og derfra opp mot toppen.

Alt tre: Kjør Smådølvegen til Risdalsbrua (bomveg), ca. 11 km fra Vikangrend. Parker her og følg veien oppover til Risdalen. Etter ca 2 km tar det av sti mot venstre som krysser elva, og som går opp igjennom skogen sørover til Halli seter. Stien fortsetter herfra videre over mot Vasstlulan/Uvdal. Følg stien videre ca. 2km oppover fra setra, og når den er på det høyeste tar man av til venstre. Man har da toppen ca. 1 km rett mot øst.

- Fauskodammen kulturpark
Parken består av et variert kulturminnemiljø med spor etter fløting, kullbrenning, jernutvinning og ferdsel. Kirkeslepa mellom Uvdal stavkirke og Tunhovd krysset elva. Rundt dammen finnes spor etter kulturminnner i et tidsspenn fra eldre jernalder, middelalder og frem til vår egen tid.

Kulturstien er lagt langs en bevart del av setervegen til setrene i Smådøldalen pg slepe mellom Uvdal og Tunhovd. Kirkeslepa fra Uvdal stavkirke til Tunhovd. Når folk skulle gravlegge sine kjære eller hadde viktige kirkelige gjøremål, dro de med kløvhest eller slede til og fra Tunhovd til «gamlekjørka» i Uvdal. ved Dammen går kirkeslepa og setervegen på samme trasé et stykke og det er denne vi har merket som kultursti.

Kulturstien fører deg til parkens eldste kulturminne fra førindustriell virksomhet i form av Norges største enkeltanlegg for jernutvinning. Det er en såkalt østlandsovn, som er basert på røstet (grillet) myrmalm og fyring med furuved. Ved anlegget kan man se spor etter ovner og det ligger 100 – 200 kilos slaggblokker i terrenget ved kultustien.
Jernvinneranlegget er fra folkevandringstiden- merovingertid, fra 440 til 650 e.kr. Man anslår at det er tatt ut over 50 tonn smibart jern av høy kvalitet fra ovnen. At myrmalm ble tatt i bruk var starten på en rivende teknologisk utvikling i fjellbygdene ved Hardangervidda. Jernet ble allemannseie i motsetning til elitens bronse fra perioden forut. Dette skapte bedre kår for alle, bedre redskaper, jakt utstyr og verktøy. Man tror ikke jernet bare ble brukt lokalt, men transportert på elva ned til Lågen, på kløvhest og slede gjennom numedal til handelsplasser ved kysten, eller fraktet over Hardangervidda for fjerneksport eller i bytte med salt og andre verdifulle varer vestpå. Kullgropene ved dammen og i utmarka rundt ble anvendt fra år 800 frem til middelalder. Kull trenges til jernvinna, til smiekull og til matlaging. Det finnes to kullgroper ved ammen og et tjuetalls groper i landskapet rundt og mot Fauskosetrene. Fauskodammen var i bruk gjennom det 17. og 18. århundre frem til siste fløtning i 1953.
Grunneierne i Smådøla Fellesfløtning (1887 – 1980) bygde fløterinnretninger, staller og husværer for fløtningsmannskapene ved Fossheim og Fauskodammen.
Kistedammen ses i dag som en 187 meter lang steinmur på begge sider av elveleiet. Dammen var den største i Smådøl med en damhøyde på tre meter. I stallenvar det plass til en seks hester.
Turen tar ca. 1.6 km.

- Eidsfjell 1333 moh.
Den høyeste og mest markerte av toppene på vestsiden av Norefjorden/Kravikfjorden lengst sør i kommunen. Fra denne toppen har man et flott rundskue og kan se svært langt, på klare høstdager kan du sågar få øye på Tryvannstårnet v/Oslo!
Fra parkering følg liten sideveg ca 400 meter. Følg deretter merket sti gjennom bjørkeskog til man kommer opp til snaufjellet etter ca 1,5 kilometer. Stien går så videre med jevn stigning opp til Falltjern, før man begynner på den siste oppstigningen på ca en kilometer opp til toppen.

ADKOMST
Kjør fylkesvegen på vestsiden av fjorden sørover fra Norefjord sentrum. Etter ca. 3,5 km ved Søre Eide: Ta opp bomvegen til høyre, merket Eide-Persbu. Etter ca. 7 km. på svingete veg kommer man opp til de første hyttene på fjellet og Roe seter. Her er det skilt ”Eidsfjell” ved vegen. Parker her.
Turen er på ca. 4.5 km.

- Dusehesten til Vasstulan
Ned mot sørøst til stidelet til Pålsbudammen, Langedrag og Dalabu i kanten av ei myr. Herfra ned mot sørvest til noen hytter og på vei ned til Smådøldalveien litt øst for Frygnesætre (15 min hit).
Herfra 3/4 t (3 km) på vei til Bekkeset der T-stien tar av opp mot Rjupehovda. Opp til stidelet til Torsetlia. Så mot sørvest til nytt stidele for lokal merking til Brøstrud sør for høyde 1250. Herfra mer mot vest forbi to stikryss og til Vasstulan. Ingen vanlig overnatting her lenger, bare utleie av større hytter (bestilling).
Turen er på ca. 14.2 km.

- Dusetind 1177 moh.
Markert topp på fjellpartiet mellom Smådøldalen og Pålbufjorden. Fra toppen får man et flott overblikk mot Pålsbufjorden/øvre del av Tunhovdfjorden og Tunhovd. Det er flere muligheter for å komme opp på toppen fra Smådølsiden, og toppen er også lett tilgjengelig med start fra Pålsbudammen.

Turbeskrivelser: Alt 1: Kjør Smådølveien til Frygne seter, enten innover Vikangrendveien (ca 17 km), eller fra Dagalifjellet (ca. 12 km). (bomvei 80 kr) Rett sør for setra er det parkering og bommet vei, og med merket rute til DNT`s hytte Dusehesten. Følg stien fram til hytta . Det er merket sti fra hytta og til toppen (røde t-er). Når man kommer opp på snaufjellet, kommer man til en kjempestor steinblokk (den virkelige Dusehesten!). Følg stien videre til toppen. (merket)

Alt 2: 2,5 km sør for Frygne seter ligger Ljoslistølen. Ca 500 meter øst for denne tar det av en sidevei opp til Turrhaug. Parker ved bommen og følg veien oppover til kraftlinjen. Følg enten kraftlinjen opp mot toppen av Dusetind, eller gå veien til endes av Turrhaug seter, og derfra på god sti opp mot Turrhaugnatten og videre sørover mot varden på toppen.

Alt 3: Fra Pålsbudammen går det DNT – merket sti til Dusehesten turisthytte. Følg denne stien til Turrhaug seter. Videre som alt. 2.
Turen er på ca. 9.5 km. tur /retur.

- Djupegrønnuten 1237 moh.
Markert topp som ligger bare snaut 2 km vest for Vasstulan 1100. Flott utsikt fra toppen utover Dagaliseterdalen, og videre vestover mot Hardangervidda og Hallingskarvet.

ADKOMST

Kjør Fv. 40 mot Dagalifjellet. Parker ved Vasstulan 1100. Følg grusvei som starter rett bak hotellet. Etter 200 m tar det av sti skiltet «Djupegrønuten» til venstre opp lia. Stien kan følges helt frem til varden på toppen!
Egentlig en flott ettermiddagstur på ca. 1.4 km.

- Brennanatten 1213 moh.
Høyeste toppen i fjellpartiet mellom Åsbøgrend/ Ålykkjen. Flott utsikt både i sørøstlig retning utover Ytre Nore og Numedal, og ikke minst vestover mot Ålykkjen og Uvdal.

Alt. 1 Turbeskrivelse:
Herfra går det flere merkete stier (i retning Åsbøgrend) som alle passerer i nærheten av og gir gode muligheter til å nå toppen.

Alt. 2 Turbeskrivelse:
Fra Bakkeseter kan man følge sti som starter rett bak setra, og videre opp øst, gjennom skogen mot fjellet og så videre (nordover). Følf stien (forbi et lite vann), og når stien deler seg ved utløpet av et tjern så følger du stien som dreier oppover i kupert fjellterreng opp mot toppen.
Postkassen står ved varden.

ADKOMST

Alt.1
Adkomst: Kjør Juvsgrendveien (bomavgift) til
Breiset (enden på veien)

Alt.2
Adkomst: Ta av fv 40 ved Dokkeberg, 1,5 km
nord for Rødberg, og kjør den bratt
Kleivstilveien (bomvei) til endes.
Turen er på ca. 2.1 km.

- Borgsjåbrotet 1485 moh.
Høyeste punktet i Nore & Uvdal kommune, og også grensepunkt mot Tinn kommune. Kjempeutsikt i alle retninger.

Turbeskrivelse:
Alt. 1: ​Kan enklest nås med utgangspunkt fra Småroi på veien mellom Imingfjell og Austbygda. Sti fra veien både på sør og på nordsiden av Bjorgsjå. Disse går inn på turistslepa mellom Imingfjell og Lufsjåhytta. Kryss turistslepa, og fortsett så opp mot toppen. (merket)

Alt 2: ​Kjør til Imingfjell, passer dammen og fortsett veien videre mot Austbygda. Ca 2 km etter dammen tar turistslepa til Lufsjåhytta av fra veien. Skilt ved veien. Parker her og følg slepa oppover. Den krysser etter noen kilometer mellom Sedalstjønnan og går videre på østsiden av Borgsjånuten. Ta av mot venstre fra slepa her før den begynner å gå nedover igjen, og følg høydedraget mot sør oppover mot toppen av Borgsjåbrotet.
Dette er en tur på ca. 3 - 5 timer!

-Bjørstulfjellet 1136 moh.
Lett topp å nå –sees fra parkeringsplassen. Fin utsikt over Borgemarka og i klart vær ser man Gaustatoppen.
Kjør veien til Borgegrend, avkjøring Rv 40 ved Skjønne. Fortsett videre på kommunal bomvei mot Eggedal (ikke til høyre over brua mot Eggedal). Fra bom nr 2 (60 kr) kjører man ca 5,5 km og parkerer på parkeringsplassen ved innkjøring til hyttefelt. Rett over parkeringsplassen (liten myr) er det merket med bånd og trim-merke hvor dere skal starte. Følg sti, litt diffus i starten, men er merket med bånd. Om litt kommer man til en bekk, følg stien langs bekken oppover bjørkeskogen (på venstre side) et stykke. Ta av fra stien, merket med bånd og trim-merke, følg så merket løype oppover til åpent terreng.
Deretter er det å følge åsryggen fram til varden. Turen vil ta ca. 2 - 3 timer.

- Bjørnlifjellet 1073 moh.
Høyeste toppen i Nore sør for slokovatn i brogemarka, med stor flott varde.
Fint overblikk sørover mot verjedalen og trillemarka. Fra toppen har en også en fin utsikt over Norefjell i øst, og mot Eidsfjell og nedover Numedal i sør-vest.
Turen er på vel 8 km. og tar ca. 3 - 5 timer.

God tur!Se gjerne ut.no for andre turforslag