Hardangervidda

Villreintrekket

Du kan selv gå” Villreintrekket” her på Vasstulan. Kanskje finner du også noen villrein av stål langs trekket?

Ser du dyregravene?

Du står nå ved en rekke med 22 dyregraver. Dyregravene er strategisk plassert i forhold til reinflokkens trekk mellom Hardangervidda og beiteområder lenger øst – for eksempel på Norefjell. Den lyse laven her er reinens favorittføde vinterstid.

Hver høst kom flokkene inn i området. Vi regner med at dyregravene her var i bruk 500-1350 e.Kr.

Den reinen som falt ned i dyregravene kunne lett avlives av reinsjegerne. Ofte satte jegerne opp små pinner – såkalte skremmepinner – for å lede reinen ned i dyregravene. Etter hvert gikk jegerne over til å jakte med børse.

Fangstgraver som dette har vært brukt rundt hele Hardangervidda.

Villreinen har overlevd i disse fjellområdene i 10 000 år. En av årsakene er at den er sky. Villreinen sluttet å bruke beiteområdene her når trafikken økte, men den finnes fortsatt inne på Hardangervidda.

Do you see the trapping pits?

You are standing in a row of some 20 ancient trapping pits, all strategically placed along the reindeer migration route between the Hardangervidda plateau and grazing areas farther east.

The light-grey lichen is the reindeer’s favourite winter food, and every autumn it attracts large herds to the area. Stone Age hunters were easily able to kill the reindeer that were unfortunate enough to fall into their trapping pits.

As human presence increased and this became a well-travelled trade route between Western and Eastern Norway, the wild reindeer withdrew to more remote areas of the Hardangervidda plateau.

Nevertheless, here at Vasstulan, today’s hikers can follow the ancient reindeer migration route “Villreintrekket”. See who can first spot the steel reindeer sculptures.

Villreintrekket

Du kan selv gå” Villreintrekket” her på Vasstulan. Kanskje finner du også noen villrein av stål langs trekket?

Villreintrekket er utviklet innenfor Miljødirektoratets verdiskapingsprogram” Villreinfjellet som verdiskaper”. Det er finansiert av Miljødirektoratet og Viken fylkeskommune samt med betydelig egeninnsats fra lokale aktører.