Tett på naturen


Kvannestølen


Langt oppe i Numedal ligger det ei hyttegrend som er som en liten fjellverden for seg selv. De som har hytte her trives veldig godt, og det finnes enda flere tomter å ta av.

Kvannestølen hyttegrend
Langt oppe i Numedal ligger Kvannestølen hyttegrend, som er som en liten fjellverden for seg selv. De som har hytte her trives veldig godt, og det er faktisk ledige hyttetomter å oppdrive. Se ledige tomter under. Det kommer for øvrig enda 10 tomter innover i fjellet fra tomt 13.

For ytterligere informasjon om tomter, bygging osv. kan du ringe Lars Vidar på mobil: 48004802.
Send gjerne mail til: lv@fjelltomter.no

Se også www.fjelltomter.no.