Drøm deg bort

Bygge
hytte?

Å bygge hytte i Uvdal er for mange et enkelt valg. Her finner du mindre trafikk og mer fredfulle omgivelser enn mange dalfører i Norge, uten å ofre den enkle tilgangen til vakker natur og aktivitetstilbud.

For de som føler at landets mer utviklede fjellområder har blitt som byer i miniatyr – både i trafikk, befolkningstall og aktivitetsnivå – står Uvdal igjen som en befriende motpol.

Det er mer plass her i traktene per innbygger enn noe annen kommune i Norge sør for Mjøsa, med en hel kvadratkilometer å boltre seg på i gjennomsnitt, satt opp mot 0.08 i resten av landet.

«Det er nok lettere å oppleve stillheten i Uvdal enn mange andre steder», sier Geir Prestegården, leder og eier av Uvdal Snekkerverskted. «Og for meg er stillheten avgjørende.»

Flytte til hytta?

Vi jobber med å lage en komplett
veiledning for hvordan du enklest
mulig kan flytte på hytta. Følg med!

Hytteleverandører

Navn på hytteleverandør

Les mer

Navn på hytteleverandør

Les mer

Navn på hytteleverandør

Les mer

Navn på hytteleverandør

Les mer

Navn på hytteleverandør

Les mer

Navn på hytteleverandør

Les mer