DNT utsetter vintermerking på Hardangervidda

Vintermerkingen på Hardangervidda øst blir utsatt pga villrein, foreløpig til ukjent dato. 

Det er en tøff vinter for villreinen på Hardangervidda i år, da store deler av vidda er pakket med hard snø/is. Dette fører til veldig dårlige beiteforhold og mattilgang for dyrene. Villreinflokkene har på grunn av dette trukket til andre beiteområder enn normalt vinterstid, og står for tiden lenger sør-øst på vidda i områder hvor det normalt er stukket løyper.

For at flokkene ikke skal bli forstyrret, er den planlagte stikkingen av noen vinterløyper mellom våre hytter foreløpig utsatt.

Løypene dette gjelder er:
Solheimstulen – Rauhelleren
Solheimstulen – Imingfjell
Solheimstulen – Mårbu
Imingfjell – Mårbu

Stikkingen skulle egentlig vært klar til 01. mars.

Vi vet ikke hvor lenge flokken blir stående i disse områdene, og da heller ikke når vi får stikket løypene i år. Foreningen har løpende kontakt med kommunen og Statens Naturoppsyn. Så fort det er ansvarlig å stikke løypene vil dette bli gjort.

Vi fraråder lengre turer og ber alle om å ikke bruke hyttene nå. De er kun til bruk i et eventuelt nødstilfelle.

– Gitt den raske utviklingen av korona og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, og unngå bruk av våre hytter nå. Vi har i tilegg avlyst planlagte turer, kurs og arrangementer frem til 1.mai, sier generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang.

For mer info se her

Vi oppfordrer deg til å følge med her på nettsiden vår, for oppdatert informasjon.

For mer info se DNT

Foto: DNT