Gammelt treverk – mye sjel

Eier av Uvdal Snekkerverksted, Geir E. Prestegården har sansen for gode materialer. Det hender at han og Snekkerverkstedet får høre om treverk som har levd en stund og som bærer på en spesiell historie. Det mest spesielle trevirket som Prestegården har fått hånd om, var da gravemaskinfører Tor-Helge Bjerke hadde gravd seg gjennom ei myr under byggingen av veien til toppen av Uvdal Alpinsenter. Han ringte og sa «No trur e at e har noko som du vil interessere deg før.»

 

Langt nede i myra hadde han nemlig funnet 6-8 tømmerstokker, hvorav en stor furustokk på over 60cm i diameter. Denne viste seg å være helt fersk og fin i veden rett innenfor det ytterste laget. Det som var helt bemerkningsverdig var at treet skiftet farge etter ca 3,5 time og ble grønt, dagen etter ble det grått. Prestegården forsto da at tømmeret måtte være skikkelig gammelt! Han sendte en prøve til NTNU i Trondheim og fikk tidfestet trevirkets alder; der kunne de fortelle at treet med 78,8% sannsynlighet var fra perioden mellom 5077 og 4989 år f.kr og med 16% sannsynlighet mellom 5204 og 5165 år f.kr. Dermed kan vi tidfeste treet til å være over 7000 år gammelt!

Høsten 2018 ga vi bort ett bord til TV-aksjonen og der ble det auksjonert bort for kr. 160.000,- Inntektene gikk til Kirkens Bymisjon.

Hvis du er interessert i å høre mer eller se en bit av stokken kan du møte oss på Hyttemessen eller i våre lokaler i Uvdalsvegen 712 i Uvdal.