Norsk

Villrein-trekket på Vasstulan

Villreinen levde samtidig med mammuten i Sør-Europa. Da isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden gikk villreinen etter. Jegerne gikk etter villreinen. De som gikk lengst slo seg ned i det som senere skulle bli Norge. Villreinen ga mat og klær for steinaldermenneskene. Fettet brukte de til lys. Geviret til kammer og andre redskaper.

Villreinen går i flokk. For å finne mat flytter den seg i faste trekk gjennom året. Derfor laget jegerne ofte hele rekker med graver som reinen skulle falle ned i. Ett viktig trekk gikk fra Hardangervidda og videre østover, blant annet ned til Norefjell. Trekket gikk rett forbi Vasstulan. På den andre siden av veien ser du spor etter en rekke med slike dyregraver. På åsen bak kaféen ser du Hardangervidda der dyrene kom fra

Dyregraven i gulvet er en nøyaktig kopi av dyregravene som er funnet her på Vasstulan. Den er ca 1,9 meter lang, 0,8 meter bred og 1,9 meter dyp, akkurat stor nok til at en reinsbukk kunne falle ned og ikke komme opp igjen. Det er anslått at jegerne brukte 14-20 dagsverk på å lage en slik dyregrav. I tillegg måtte gravene vedlikeholdes jevnlig.

Dyregravene ble plassert ved «flaskehalser» i terrenget eller – som her på Vasstulan – ved de attraktive beitene. Villreinen velger den enkleste veien og unngår hvis det er mulig å krysse hindringer. Ofte satte jegerne derfor opp lave steingjerder eller såkalte” skremmepinner”på 30-40 cm for å lede reinen rett mot dyregravene.

Villreinen har vært i disse fjellene i 10 000 år. Det er vårt felles ansvar å ta vare på den for fremtiden

English

The reindeer migration route at Vasstulan

Long ago, wild reindeer as well as mammoths roamed Continental Europe. As the glacial ice retreated at the end of the Ice Age 10,000 years ago, the wild reindeer headed north, and the hunters followed.

To reach the best grazing areas during the various seasons, the reindeer herds follow regular migration routes. Hunters dug many trapping pits along the migration route that went through this area. On the other side of the road you can see many of these trapping pits. The hillside behind the café is part of the mountain plateau from which the reindeer came.

The depression in the floor is an exact copy of one of the trapping pits of Vasstulan. The pit is two metres long, 0.7 m wide and 2 m deep – a perfect size for a reindeer to fall into but be unable to escape from.

Today you can walk along the ancient Vasstulan reindeer migration route, “Villreintrekket” See who can first spot the steel reindeer sculptures along the route.