Norsk

Norges største villrein-område

Du ser nå rett inn på Hardangervidda, Norges største villreinområde. Bestanden varierer, men teller i dag rundt 10 000 dyr.

Hardangervidda har alltid vært det viktigste matfatet for folk her i Uvdal. Her er det villrein, rype, beite for sau, fjellvann med ørret og røye, moltemyrer og krydderurter som kvann og einer. Dette var viktig for steinaldermenneskene, for vikingene og alle som kom etter – og er fortsatt hovedingredienser i den lokale mattradisjonen.

Hver høst kom flokkene inn fra vidda, over åsen her på sin vei til østlige beiteområder, for eksempel på Norefjell. Jegerne visste dette og plasserte dyregravene midt i trekket nede ved Vasstulan. Så var det bare å vente til flokken kom…

Norsk

Hardangervidda

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå og det største veiløse området i Sør-Norge. Området er på 8 000 km2. Rundt 3 500 km2 av området er vernet gjennom Hardangervidda nasjonalpark.

 

Norsk

Villreinen vårt felles ansvar

Villreinen har vært her i 10 000 år. Den sluttet å bruke områdene her når veien kom og den menneskelige aktiviteten økte.

Nesten hele den europeiske bestanden av villrein lever i Sør-Norge. Norge har derfor en internasjonal forpliktelse til å ta vare på den.

Villreinen trenger store leveområder og skyr menneskers aktivitet. Den største trusselen mot villrein i dag er menneskelig ferdsel og inngrep som bygging av hytter, veier og kraftanlegg

Norsk

Her er noen gode råd for ferdsel i villreinfjell:

  • Ha med kikkert. Bruk den flittig
  • Ikke oppsøk villreinen
  • Hvis du oppdager villrein: Gå tilbake den veien du kom
  • Husk at villreinen særlig er sårbar i kalvingstiden om våren
  • Gå nede i terrenget slik at du ikke viser kroppen din
  • Sjekk vinden slik at lukten din ikke når frem til reinen
  • Hold deg til merkede stier
  • Har du hund, hold den i bånd
  • Snakk gjerne med kjentfolk før du begir deg ut på tur

 

Norsk

Villreintrekket

Du kan selv gå ”Villreintrekket” her på Vasstulan. Kanskje finner du også noen villrein av stål langs trekket?

Villreintrekket er utviklet innenfor Miljødirektoratets verdiskapingsprogram ”Villreinfjellet som verdiskaper”. Det er finansiert av Miljødirektoratet og Viken fylkeskommune samt med betydelig egeninnsats fra lokale aktører.

English

Norway’s largest wild reindeer grazing area

From here, you are peering out across Hardangervidda, the largest mountain plateau in Northern Europe and the largest grazing area for wild reindeer in Norway. Roughly 10,000 reindeer roam freely on this plateau.

The Hardangervidda has always been a vital source of food for the people of Uvdal. The locals fish the lakes, hunt ptarmigan and reindeer, pick cloudberries and herbs, and this is where their sheep graze in the summer. This vast area was important to people also during the Stone Age and during the Viking era. Today it still provides the ingredients for this area’s culinary traditions.

Every autumn, the reindeer herds move across the plateau and over these hills on their way to grazing areas farther east. The hunters knew this and dug their trapping pits along the migration route here at Vasstulan. All the hunters had to do was to wait patiently for the reindeer herd.

Today, as you walk the ancient reindeer migration route “Villreintrekket” at Vasstulan, you may see steel reindeer sculptures in the nearby terrain.