Nore og Uvdal Næringsselskap

Nore og Uvdal Næringsselskap SA ble etablert som et andelslag 15. august 2007. Visjonen er å være motor  for utvikling, fellesskap og optimisme i kommunen. Virksomheten er finansiert av Nore og Uvdal kommune, offentlige etater og næringslivet.

Det vedtatte formålet for Næringsselskapet er å arbeide for en positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Videre skal selskapet være et støtteapparat som skal bistå sine medlemmer med å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme virksomheter. Selskapet skal drives med et ideelt, og ikke-økonomisk formål.
Dette betyr at Næringsselskapet har to sentrale oppgaver:
1) Å initiere og delta i samfunnsutvikling i nært samarbeid med kommunen, herunder å markedsføre reisemålet Uvdal
2) Å bistå eksisterende og nye bedrifter innen bedriftsutvikling, rådgivning og opplæring.
Dersom du er på jakt etter jobb, rekruttering, markedsføring, bolig eller informasjon om aktiviteter og severdigheter, send gjerne en e-post.

Kontaktinformasjon

Telefon: (+47) 902 41 963
E-post: post@uvdal.no
Web: www.nuns.no

Adresse
Nore og Uvdal Næringsselskap SA
Postboks 7
3631 Rødberg

Slående utsikt utover dalen
© Kopirett 2023 - Nore og Uvdal Næringsselskap | Personvern | Utviklet av Akari