Kjøttforedlingsbedrift på Lunda gård i Uvdal med eget gårdsutsalg.


Fjell Smak


Hovedproduksjonen til Fjell Smak er foredling av egne lam som har gått på fjellbeite på Hardangervidda. I tillegg til dette foredler de også en del viltkjøtt av egl, rein og hjort.

Røyking foregår i eget bastøg, med røyk fra brisk og or. Krydderurter fra fjellhage er spennende til produktene deres. Varene blir vakuumpakket og frosset ned når modningstiden er oppnådd.
© Kopirett 2023 - Nore og Uvdal Næringsselskap | Personvern | Utviklet av Akari