Næringsliv


Bekkeseth AS


Bekkeseth AS driver med utleie av biltralle, transport, renovasjon, septiktømming og containerutleie, samt drift av avfallsanlegget på Grønneflåta.

AVFALLSANLEGG
Bekkeseth AS drifter avfallsanlegget på Grønneflåta. Anlegget er åpent:
Fra 01.04 - 01.11 - Hver torsdag kl 15:00 -19:00, samt siste lørdag i måneden.
Fra 01.11 - 01.04 - Annehver torsdag kl 15:00 - 19:00.

Det er fastpris pr. levering på kr 125,-. For næringsavfall og større mengder bygningsavfall, gjelder egne priser (eks mva):
Restavfall pr kg kr 1,53
Treavfall, sortert pr kg kr 1,28
Impregnert / kreosot, pr kg kr 1,7
Eternitt / asbest, pr kg (Gratis inntil 400 kg) Kr 1,7
Bygg- og rivningsavfall, pr kg 1,7

Det er gratis å levere:
Metallskrap stort og smått
Elektrisk utstyr
Papp og papir
Husholdningsplast
Dekk (uten felg)
Spesialavfall, unntatt:

• avløpsslam
• flytende avfall
• radioaktivt avfall
• eksplosivt avfall
• smittefarlig avfall
• våtorganisk avfall
• organiske peroksider
• sterkt reaktive stoffer

UTLEIE
Bestilling gjøres ved å ringe 95137873. Bekkeseth AS kan tilby;

- Biltralle med tipp og vinsj - kr 499,- / døgn.
- Containerutleie - kr 3099,- / helg inkludert transport
- Leier også ut små, lave "flak", små containere, store containere, containere sertifisert for løft, containere til lager.

SEPTIKTØMMING
For bestilling av septikktømming, ring eller send sms til 95137873, eller pr e-post: janne@bekkeseth.no.

Fastgebyr bolig inntil 2 m3 kr 1314,-
Vintertakst bolig inntil 2 m3 kr 2.928
Fastgebyr hytter inntil 2 m3 kr 2.253,-.
Vintertakst hytter inntil 2 m3 kr 3 754-.
Tilleggsgebyr utover fastgebyr/vintertakst pr m3 kr 563,-
Alle priser er eks mva.

Mellom 15. oktober og 15. april gjelder vintertakst for hytter.

Mellom 15. november og 15. april gjelder vintertaktst for boliger.