Nore og Uvdal Næringsselskap SA

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Sed diam nonu mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat dolores cannon volutpat.

Learn more

Buskerud Næringshage

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Sed diam nonu mmy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat dolores cannon volutpat.

Learn more

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune samarbeider med Nore og Uvdal Næringsselskap og Buskerud Næringshage, og har i tillegg ansatt en egen næringsutvikler i 100 % stilling. Kommunen har et eget næringsfond, som tilføres ca 12 millioner kroner årlig fra kraftinntekter.

Learn more