Løyperkjøring i Nore og Uvdal kommune

LEGGER NED LØYPEKJØRINGEN

Beredskapsledelsen bestemte i dag å stoppe løypekjøringen i fjellet inntil videre. Håpet er at dette skal bidra til at fritidsbeboere velger å reise hjem.

Det er kun lysløypene som skal oppkjøres nå som et tilbud til lokalbefolkningen, samt Vasstulanløypa. Se Skisporet

For mer info se her på Nore og Uvdal kommune sine Facebooksider