Uvdal Bygdetun

Uvdal stavkirke ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Tømmeret i konstruksjonen er årringsdatert til 1168. Kirken må ha blitt bygget kort tid etter fellingen, da det ser ut som om tømmeret ikke var skikkelig tørt da kirken ble reist.

Kirken, som den står i dag, har ikke sitt opprinnelige utseende, men er et resultat av stadige utvidelser og ombygginger frem til 1800-årene. Hvert århundre har lagt noe til og slik er kirken blitt er vakkert og eiendommelig eksempel på hvordan byggestil og dekor fra flere perioder kan smelte sammen til en rik og harmonisk helhet.

I 1978 ble det gjennomført utgravninger i Uvdal stavkirke. Det ble da blant annet funnet over 500 mynter i grunnen under gulvet. Et annet interessant funn var tydelige hull i grunnen etter stolper fra et annet eldre bygg, trolig en kirke det også.

I et av hullene lå to mynter fra begynnelsen av 1100-tallet, noe som kan antyde alderen på denne første kirken. Hvordan den kan ha sett ut og hvor stor den var, vet vi ikke. På stavechurch.com kan du lese mer om de norske stavkirkene

Nore og Uvdal Bygdetun ligger i Kirkebygda med en fantastisk utsikt over Uvdal. Bygdetunet er bygd opp på den gamle Prestegårdens grunn nær Uvdal stavkirke. Skolestua og Prestegardsburet står igjen fra den gamle Prestegården, i tillegg til at det er oppført en rekke bygninger fra ulike steder i kommunen.

 

Bygdetunet tilbyr spennende opplevelser hele året. I sommerhalvåret fra 1. juni til 1. september, kan du blant annet delta i slåtten, nyte lokal mat, lære om landbruket i gamle dager og høre historiens sus i og mellom de gamle bygningene.

I vinterhalvåret arrangerer vi kulturkvelder med

 

ÅPNINGSTIDER:
01.06-31.08

HVER DAG
KL. 10.00 – 18.00

Priser:

Voksne NOK 80,- Stavkirke+bygdetun
Barn fra 1-16 år GRATIS (i følge med voksne)
Grupper (min 10 pers) Stavkirke+bygdetun NOK 70,-
Grupper (min 10 pers) Stavkirke NOK 60,-

Kontaktinformasjon:

E-post: uvdal@stavechurch.com
Telefon: 909 38 198