Tunhovd Kirke

Tunhovd kirke er innviet i 1945 og ble den gang kalt for fredskapellet. Kirken ligger i bygda Tunhovd i Nore og Uvdal kommune.

I 1918 tok Tunhovd kvinneforening opp tanken om egen gravplass for bygden, men først i 1935 ble planen realisert. Innvielse av kirkegården fant sted 29. sept. 1935. Samtidig tok planen om egen kirke form. Midler ble samlet inn, bl. a. ble et større pengebeløp gitt av frk. Maja Gundersen som hadde sommersted i bygden.

I 1941—42 kunne man reise kirken, og 30. sept. 1945 ble den innviet av biskop Eivind Berggrav. Kirken ligger nord for veien fra Tunhovd til Dagali, omgitt av furuskog, i kupert terreng som faller mot Tunhovdfjorden i syd.

Kirkegården omgis av hvitmalt stakitt. I nordvestre del står et gravkapell fra 1963.

Les mer på Norgeskirker.no

I 1978 ble det gjennomført utgravninger i Uvdal stavkirke. Det ble da blant annet funnet over 500 mynter i grunnen under gulvet. Et annet interessant funn var tydelige hull i grunnen etter stolper fra et annet eldre bygg, trolig en kirke det også.

I et av hullene lå to mynter fra begynnelsen av 1100-tallet, noe som kan antyde alderen på denne første kirken. Hvordan den kan ha sett ut og hvor stor den var, vet vi ikke. På stavechurch.com kan du lese mer om de norske stavkirkene

Nore og Uvdal Bygdetun ligger i Kirkebygda med en fantastisk utsikt over Uvdal. Bygdetunet er bygd opp på den gamle Prestegårdens grunn nær Uvdal stavkirke. Skolestua og Prestegardsburet står igjen fra den gamle Prestegården, i tillegg til at det er oppført en rekke bygninger fra ulike steder i kommunen.

Bygdetunet tilbyr spennende opplevelser hele året. I sommerhalvåret fra 1. juni til 1. september, kan du blant annet delta i slåtten, nyte lokal mat, lære om landbruket i gamle dager og høre historiens sus i og mellom de gamle bygningene.

I vinterhalvåret arrangerer vi kulturkvelder med

ÅPNINGSTIDER:
01.06-31.08

HVER DAG
KL. 10.00 – 18.00

Priser:

Voksne NOK 80,- Stavkirke+bygdetun
Barn fra 1-16 år GRATIS (i følge med voksne)
Grupper (min 10 pers) Stavkirke+bygdetun NOK 70,-
Grupper (min 10 pers) Stavkirke NOK 60,-

Kontaktinformasjon:

E-post: uvdal@stavechurch.com
Telefon: 909 38 198