Skjønne Kirke

Skjønne kirke var tidligere et kapell under Nore. Den er en hvit trekirke og ligger på Skjønne, like ved kommunesenteret Rødberg.

Da drøftelsene om ny kirke i Nore pågikk i 1870-årene, kom planen om å bygge kirke i nordre del av bygden opp. I Kirkedepartementets brev av 14. juni 1878 gis det tillatelse til å bygge ny kirke på Nore prestegårds grunn «… paa den Betingelse, at der samtidig med Kirkens Opførelse bliver paa Gaarden nordre Skjønnes Grund at opføre et Kapel efter, vedlagte af Architect Nissen udarbeidede Tegninger …».

Samme høst undertegnet byggmester G. Johnsen kontrakt om å bygge begge de nye kirker, som ble innviet på samme dag 5. oktober 1880. Kirken ligger på en flate inntil nordsiden av Borgeåi, der den faller ut i Lågen.

Hovedveien gjennom dalen følger dalbunnen på østsiden av Lågen og går mellom kirken og elven. Inntil 1974 fulgte den østsiden av kirkegården, som har beholdt inngangen fra den gamle veien. Kirkegårdsporten fikk to smijernsgrinder og et overbygg av smijern 1950.

Kirkegården omgis av stenmur, som danner forstøtning for det oppfylte kirkegårdsterreng. Inntil kirkegårdens vestside står et lite uthus, og et bårehus ble oppført utenfor sydvestre hjørne 1952. På sydsiden av kirkegården og Borgeåi ble det anlagt ny kirkegård 1909.