Nore Stavkirke

Nore stavkirke ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Nore stavkirke er av numedalstypen. Kirken ble bygd som en korskirke ca 1167. Den hadde svalganger, kor og korsarmer med apsis. Dette var svært sjeldent på denne tiden, og man kjenner ikke til andre kirkebygg i Norge eller Europa som kunne vært forbilde for konstruksjonen.

Kirken ble delvis ombygd på 1600- og 1700-tallet. Skip og kor har rester av vakker bemaling fra 1655 og 1683. På samme måte som i Uvdal stavkirke er treskurden i Nore svært kunstferdig utført. Skipets vestportal har rikt utskårne dekorasjoner med bladranker og dyreornamentikk.

Dyrefigurene er drager og løver, og portalene er i slekt med lignende portaler i Telemark.I stavkirken finnes også to runeinnskrifter, der den ene er en bønn: “Unn du meg alt godt”.

De to krusifiksene kan være fra middelalderen, og under utgraving kom det frem et malerstykke som synes å stamme fra den siste delen av middelalderen. Kirken synes å ha vært rikt utstyrt med kunstgjenstander.

De kristne symbolene talte trolig mer direkte til middelalderbefolkningen enn de gjør til nåtidens mennesker. Kunstgjenstandene og utsmykkingen i stavkirkene i Nore og Uvdal bekrefter inntrykket vi har fra andre stavkirker, at den første halvdelen av middelalderen var den mest skapende perioden.

På stavechurch.com kan du lese mer om de norske stavkirkene

ÅPNINGSTIDER

Medio juni – medio august Hver dag 10.00-18.00

Priser
  • Voksne NOK 70,-
  • Barn fra 1-16 år GRATIS (i følge med voksne)
  • Grupper (min 10 pers) NOK 60,-
Kontaktinformasjon:

E-post: nore@stavechurch.com Telefon: 909 38 198