Topptur med Barnas turlag

Juni: Topptur Nutenutan i Øygardsgrend, med overnatting. Dato kommer på Facebook. Turleder Marie Østby Natten (41555379)
Følg med for utfyllende informasjon på Facebook; Barnas Turlag Nore og Uvdal.