Vil du lede og videreutvikle eiendomsavdelingen i Nore og Uvdal kommune? 

Vi søker leder til virksomheten Eiendom i Nore og Uvdal kommune. Virksomheten Eiendom har et bredt fag- og ansvarsområde innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av all kommunal eiendom, vann, avløp og renovasjon, samt kommunale veger og trafikksikkerhet. Du vil ha ansvar for 3 teamledere og totalt 35 ansatte. Vi ønsker en utviklingsorientert og dyktig leder som skal være med å videreutvikle virksomheten.

Arbeidsoppgaver

Virksomhetsleder eiendom vil ha fag-, økonomi- og personalansvar for følgende områder:

 • Vann og avløp
 • Renovasjon
 • FDV kommunale bygg og boliger (vaktmester- og renholdstjenesten)
 • Forvaltning av kommunal eiendom (tomter, festetomter, næringsarealer og annen eiendom)
 • Drift og vedlikehold av kommunale veger
 • Trafikksikkerhet

Som leder for Eiendom vil du ha det overordnede ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale formålsbygg, samt forvaltning etter gjeldende lovverk. Du vil være ansvarlig for måloppnåelse og gjennomføring i henhold til vedtatte handlingsprogram. Videreutvikling av tjenestene
med fokus på teknologi og prosesser vil være viktige elementer. Du vil ha ansvar for vedlikeholdsplan og gjennomføring av planlagte oppgaver. Du skal lede et viktig fagområde med fokus på gode tjenester for kommunens innbyggere og forvaltning av kommunal eiendom. Som en fremoverlent leder har du fokus på effektivisering og digitalisering, samt å bygge et godt team som er rigget for fremtiden.

Kvalifikasjoner

Utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområde.
Relevant ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet.
Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
God kjennskap til byggtekniske forskrifter og lovverk.
Gode IKT kunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Innsikt og forståelse for ansvarsområdene
 • Lederegenskaper med særlig vekt på involvering, utvikling, handlekraft og strategi.
 • God samarbeids- og kommunikasjonsevne.
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne 

Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetting. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Lønn i henhold til avtale

Søknadsfrist: 05.03.2021
Arbeidsgiver: Nore og Uvdal kommune
Sted: Rødberg
Stillingstittel: Virksomhetsleder Eiendom
Heltid / Deltid: Heltid
 Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

SØK PÅ STILLINGEN HER

Om Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal med kort
reiseavstand til Kongsberg, Geilo og det sentrale Østlandsområdet. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen er en attraktiv hyttekommune som fokuserer på byggeskikk, reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Det er et aktivt landbruk i kommunen. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen lag og foreninger. Langedrag Naturpark med sine fantastiske opplevelser er lokalisert i kommunen. Videregående skole finnes på Norefjord i tilknytning til
idrettshall og stadion.

Kontaktinformasjon

Kristoffer Grette
Kommunalsjef NMK
948 71 748
Kristoffer.Grette@nore-og-uvdal.kommune.no
 
 
LES MER OM KOMMUNEN PÅ VÅRE NETTSIDER