Er du en en tydelig og trygg voksen som trives med å jobbe med barn? Søk jobb i barnehage i Nore og Uvdal!

Det vil bli ledig stillinger som barnehagelærer/pedagogisk leder, faste og vikariater.
Aktuelle arbeidssteder er Rødberg, Uvdal og Nore barnehage.

Arbeidsoppgaver

Barnehagelærer/pedagogisk leder har sammen med styrer ansvaret for at barnehageloven og
rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

Kvalifikasjoner

Til stilling som barnehagelærer ønskes primært søkere med barnehagelærerutdanning. Søkere med annen
høgskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk kan også søke.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Personlige egenskaper

Du må være en tydelig og trygg voksen som trives med å jobbe med barn.
Du må være innstilt på tett samarbeid med kollegaer, være initiativrik, utviklingsorientert, faglig oppdatert
og åpen for veiledning.

Vi tilbyr

Kommunen har full barnehagedekning og målsetting om to pedagoger pr. barnegruppe. Barnehagens pedagogiske arbeid er inspirert av Reggio Emilia-filosofien, og barnehagene legger vekt på
samarbeid med nærmiljøet og lokalsamfunnet
«Inkluderende barnehagemiljø – Alle med!» er et spennende utviklingsarbeid som vi deltar i sammen med
barnehagene i Numedal og Kongsbergregionen.

Søknadsfrist: 05.03.2021
Arbeidsgiver: Nore og Uvdal kommune
Stillingstittel: Barnehagelærer / pedagogisk leder
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

SØK STILLINGEN HER

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Monica Oleivsgard Skarpås
Styrer Rødberg barnehage
40900195
mos@noreuvdal.no

Bente Gunn Haug
Styrer Nore barnehage
47258363
bgh@noreuvdal.no

Kari Kleiv Redalen
styrer Uvdal barnehage
99225077
kkr@noreuvdal.no

Susanne Taalesen
Kommunalsjef
41586051

LES MER OM KOMMUNEN PÅ VÅRE NETTSIDER