Vi søker inspirerende sykepleiere som liker å jobbe tverrfaglig – er det deg? 

Arbeidsoppgaver

Sykepleiefaglig ansvar
Utføre  sykepleie og omsorgsoppgaver
Sikre god dokumentasjon og kvalitet i henhold til lovverket
Fokus på helsefremmende tiltak
Skape forutsigbarhet, trygghet og faglig struktur i et helhetlig pasientforløp
Være en inspirerende kollega og veileder
Utarbeide tiltaksplan ifølge vedtak på kommunens journalsystem, samt jobbe aktivt med tiltaksplanen
God på tverrfaglig samarbeid med andre, og til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier (norsk autorisasjon)
Grunnleggende IKT kompetanse
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig – minimumskrav B2
Gyldig politiattest framlegges ved ansettelse 
 

Personlige egenskaper

  • Du må ha evne til å planlegge og organisere egen hverdag
  • Du må ha evne og vilje til å delta i tverrfaglig samarbeid
  • Du må være løsningsfokusert og endringsvillig
  • Du må kunne jobbe selvstendig og målrettet
  • Du må være fleksibel og ha evne til å takle en varierende og uforutsigbar arbeidsdag
  • Du har evne til å vise omsorg, empati og være nær i utfordrende situasjoner
  • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn etter ansiennitet ifølge KS tariffavtale
100 % fast stilling, i turnusarbeid, 2 delt stilling, med mulighet for 2. eller 3.hver helg.
Rekrutteringstillegg er på kr 35.000,- i tillegg til årslønn
Etter 3 års ansettelse i kommunen, gis bonus på 10 000,- i tillegg til årslønn
Etter 6 års ansettelse i kommunen, gis bonus på 15 000,- i tillegg til årslønn
Et spennende faglig miljø
Et godt arbeidsmiljø
Kommunen garanterer barnehageplass
SØK PÅ STILLINGEN HER

Om Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal med kort reiseavstand til Kongsberg, Geilo og sentrale østlandsområder.
Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen er en attraktiv hyttekommune som fokuserer på byggeskikk, reiseliv, tradisjoner og naturopplevelser. Det er et aktivt landbruk i kommunen.
Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen lag og foreninger. Langedrag Naturpark med sine fantastiske opplevelser er lokalisert i kommunen. Videregående skole finnes på Norefjord i tilknytning til idrettshall og stadion. 
 

Kontaktinformasjon

Jane Askerud 
Virksomhetsleder Institusjon
91176343
Jane.Askerud@nore-og-uvdal.kommune.no
 
Nore og Uvdal kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter
LES MER OM KOMMUNEN PÅ VÅRE NETTSIDER