Info fra Nore og Uvdal kommune

Ny og oppdatert informasjon fra Nore og Uvdal kommune

• Råd og informasjon til gårdbrukere med husdyr
• Informasjon fra lensmannskontoret i Nore og Uvdal om patruljering i hytteområdene
• Forbud mot overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn hjemkommunen
• Informasjon til bedrifter

Og sist men ikke minst; nyheten om at Vasstulanløypa nå blir kjørt opp av Rødberg IF til bruk for fastboende!

Se mer info på hjemmesiden til vår kommune 

Ønsker du å komme i kontakt med kommunen, ring  på tlf: 31 02 40 00 (kl. 09:00 – 15:00, alle hverdager)
eller send e-post til: [email protected]