På Uvdals tak ligger Vasstulan 1100. Som navnet tilsier 1100 meter over havet, eller «1100 meter over hverdagen» som vi liker å si. 

Vasstulan 1100 er trolig Norges høyest beliggende hyttefelt med tilgjengelige nye tomter. Her er du i fjellet.

Einar Ro
Tlf. 909 54 600
E-post: uvdalbyg@online.no