Ferie og Fritid vinter 2020

Hjelp oss å lage neste nummer av Ferie & Fritid!

Ferie og fritid er Nore og Uvdals informasjonsmagasin, som har eksistert siden 1994. Her samler vi kommunal informasjon, artikler, informasjon fra lag og foreninger samt annonser. Neste nummer utgis i februar 2020. Benytt denne anledningen til å nå fram til både hytteeiere og fastboende med din annonse.

Frist for å bestille annonse i Ferie og fritid er mandag 25. november 2019. Annonsen kan bestilles til [email protected]

Husk også å benytte anledningen til gratis oppføring i bransjeregisteret i Ferie og fritid. Foretaket må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha adresse
Nore og Uvdal. Fristen er 25. november 2019.

Her kan du lese forrige nummer av Ferie og fritid

For mer info og annonsepriser se her

Kontaktinfo:

Bjørg Anita Jensen,  Reklamemakeriet tlf: +47 32741730/ 950 77 775

Kate Hovdegård, Nore og Uvdal kommune e-post; [email protected]