Ferie & Fritid 2020

FERIE OG FRITID 2020 / HJELP OSS Å BLI BEDRE

En av de første dagene havner Ferie og fritid, vårt vinterinformasjonsmagasin til innbyggere og fritidsbeboere, ned i postkassene. Her finner du informasjon om arrangementer, nytt fra kommune og næringsliv samt noe redaksjonelt stoff. Vi håper dere finner det nyttig. Her finner du den digitale utgaven av magasinet.

HJELP OSS Å BLI BEDRE

Vi ønsker å bli bedre på informasjonsarbeidet fra Nore og Uvdal kommune. Vi håper derfor at du kan sette av 5-10 minutter til å besvare en undersøkelse til evalueringsarbeidet vårt. Gå inn på følgende link her

God lesning, og tusen takk for hjelpen!