Felles pressemelding fra våre Ordførere i Numedal

FRA ORDFØRERNE I NUMEDAL

Ordførerne i de tre Numedalskommunene sender herved ut felles status for krisesituasjonen i Numedal.

Situasjonen i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg er så langt under god kontroll. Innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere har bidratt vesentlig til dette.

I de tre kommunene er totalt kun seks personer smittet, og pr. dags dato er det kun tre ansatte i karantene. De kommunale tjenesteleveransene gjennomføres på en tilfredsstillende måte, og de ansatte gjør en meget god jobb.

Vi avventer sentral veileder i forbindelse med oppstart av barnehager neste uke, og skoler uka deretter. Vi forholder oss her til faglige råd og beslutninger fra sentralt hold der det konkluderes med at det er ingen grunn til frykt.

Når det gjelder opphevingen av hytteforbudet fra 20. april vil vi se an situasjonen fortløpende. Vi ser ingen grunn til å iverksette egne tiltak her, men vil likevel gjøre oppmerksom på at det fortsatt frarådes «unødvendige fritidsreiser».

Våre fritidsbeboere har vært lojale og fornuftige, og det tror vi vil fortsette. Vi gleder oss fortsatt til å kunne ønske velkommen til fjells når samfunnet åpnes mer opp!

Jan Gaute Bjerke, Viel Jaren Heitmann og Oddvar Garaas
Ordførere i Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg

For mer info se her