Toppen ligger på fjellpartiet Grytingfjell, som fjellet mellom Vikangrend og Tunhovdfjorden ofte kalles. Toppen er et meget fint utsiktspunkt med rundskue i alle retninger. Adkomst:Alt 1. Kjør Vikangrendveien opp fra…

Toppen ligger på fjellpartiet Grytingfjell, som fjellet mellom Vikangrend og Tunhovdfjorden ofte kalles. Toppen er et meget fint utsiktspunkt med rundskue i alle retninger.

Adkomst:
Alt 1. Kjør Vikangrendveien opp fra Rødberg, nesten til endes. Like før gården Solberg er det skilt til høyre merket Sjåbu/Heisnatten, ved avkjøringen til en svært bratt grusvei. Gå evt. kjør opp grusveien til den etter ca 1300 m krysser bekken. Parker her, og gå videre på sti oppover. Ta til høyre i stikryss og følg sti til Nyseter, og videre oppi dalen mellom Heisnatten og Vehovdfjellet. Når man kommer opp på det høysete og ser over mot Tunhovdfjorden tar man til høyre, krysser kraftlinjen og fortseter videre på sti opp mot toppen.

Alt 2. Toppen kan også nåes fra Våkrokseter. Kjør Vikangrendveien fra Rødberg, sving av til høyre etter 2 kilometer og følg bratt vei opp til gården Søre Flåta. Derfra igjen skarpt til høyre og videre oppover til gården Våkrok. Herfra videre på meget bratt vei, etter ca 1 km skarpt til venstre i veidele, og så etter ca 2 km kommer man opp til Våkrokseter. Parker her. Derfra videre oppover på ”anleggsvei” til man når kraftlinjene høyt oppe i lia. Man følger disse vestover, kommer etter hvert opp i snaufjellet og ser Heisnatten i nord-vest.

Alt 3. En tredje mulighet er å kjøre til Tunhovddammen. Ta inn på veien på vestsiden av fjorden (bomvei 50 kr). Etter ca 5 km tar det av bomvei til venstre merket Sjåbu. Parker her. Gå bomveien opp til Sjåbu, og følg så sti derfra langs kraftlinjene sørover. Etter hvert vil man få toppen av Heisnatten i syne i sør, og kan følg sti helt til topps.

 

Turen:

Lengde Vanskelighetsgrad Tid  
  x km  Middels x timer