Den høyeste og mest markerte av toppene på vestsiden av Norefjorden/Kravikfjorden lengst sør i kommunen. Fra denne toppen har man et flott rundskue og kan se svært langt, på klare…

Den høyeste og mest markerte av toppene på vestsiden av Norefjorden/Kravikfjorden lengst sør i kommunen. Fra denne toppen har man et flott rundskue og kan se svært langt, på klare høstdager kan du sågar få øye på Tryvannstårnet v/Oslo!

Fra parkering følg liten sideveg ca 400 meter. Følg deretter merket sti gjennom bjørkeskog til man kommer opp til snaufjellet etter ca 1,5 kilometer. Stien går så videre med jevn stigning opp til Falltjern, før man begynner på den siste oppstigningen på ca en kilometer opp til toppen.

ADKOMST
Kjør fylkesvegen på vestsiden av fjorden sørover fra Norefjord sentrum. Etter ca. 3,5 km ved Søre Eide: Ta opp bomvegen til høyre, merket Eide-Persbu. Etter ca. 7 km. på svingete veg kommer man opp til de første hyttene på fjellet og Roe seter. Her er det skilt ”Eidsfjell” ved vegen. Parker her.

Turen:

Lengde Vanskelighetsgrad Tid  
 4,5 km  Middels 5 timer