onsdag 22. januar, kl 15:30

Sammen skaper vi framtida i Nore og Uvdal

Arbeidsøkt satsingsområder næringsutvikling 2020

Vi inviterer til god gammaldags arbeidsøkt, der vi sammen skal jobbe oss fram til viktige satsingsområder for næringsutviklingen fremover, og spesielt hva som bør ha fokus i 2020.

Nore og Uvdal kommune har inngått ny partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap SA for arbeidet med destinasjons- og næringsutviklingen fremover. Det skal lages årlige handlingsplaner for satsingsområder og i den forbindelse så samler vi både politikere, næringsliv, kommuneadministrasjon, Nore og Uvdal Næringsselskap og Buskerud Næringshage (avd. Nore og Uvdal) til å jobbe sammen om hvilke områder vi skal prioritere i kommende år. Dette er et direkte resultat av evalueringsarbeidet som ble gjort våren 2019. Vi ønsker å bygge tillit, og følge opp visjonene i Kommuneplanens samfunnsdel «Sammen skaper vi framtida».

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til dette, og ønsker en bindende påmelding innen 15.januar til følgende link her

For mer info se også her

Velkommen!

Datoonsdag 22. januar
Tidspunktkl 15:30 - 20:00