29 Jan – Data på dagen

Hvordan overfører man bilder fra telefonen til PC­en?

Dette er en av tingene du kan lære på den første leksonen av Rødberg biblioteks nye formiddagstilbud, Data på dagen, som begynner i Januar. En tirsdag i måneden fra kl 13:00 – 14:00 kan du komme på biblioteket og få en grunnleggende opplæring i ulike sider ved bruk av data. PC og Internett gir oss mange muligheter, og jo mer man kan, jo mer vil det være til nytte og glede.

Nærmere informasjon om formiddagstilbudet vil komme, og har du ønsker og behov, gi beskjed til oss på biblioteket