Tunhovd Kirke

Tunhovd kirke er innviet i 1945 og ble den gang kalt for fredskapellet. Kirken ligger i bygda Tunhovd i Nore og Uvdal kommune.

I 1918 tok Tunhovd kvinneforening opp tanken om egen gravplass for bygden, men først i 1935 ble planen realisert. Innvielse av kirkegården fant sted 29. sept. 1935. Samtidig tok planen om egen kirke form. Midler ble samlet inn, bl. a. ble et større pengebeløp gitt av frk. Maja Gundersen som hadde sommersted i bygden.

I 1941—42 kunne man reise kirken, og 30. sept. 1945 ble den innviet av biskop Eivind Berggrav. Kirken ligger nord for veien fra Tunhovd til Dagali, omgitt av furuskog, i kupert terreng som faller mot Tunhovdfjorden i syd.

Kirkegården omgis av hvitmalt stakitt. I nordvestre del står et gravkapell fra 1963.

Les mer på Norgeskirker.no