Bygdetun og kirker
 
 

UVDAL BYGDETUN
Uvdal stavkirke ligger i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.

Les mer

NORE STAVKIRKE
Nore stavkirke er av numedalstypen. Kirken ble bygd som en korskirke ca 1167

Les mer

UVDAL KIRKE
Uvdal kirke er en liten stavkirke som er blitt utvidet med mange tilbygg.

Les mer

NORE KIRKE
Nore kirke er en hvit trekirke fra 1880 og ligger på Norefjord nederst i Nore og Uvdal kommune.

Les mer

SKJØNNE KIRKE
kjønne kirke var tidligere et kapell under Nore. Den er en hvit trekirke og ligger på Skjønne, like ved kommunesenteret Rødberg.

Les mer

TUNHOVD KIRKE
Tunhovd kirke er innviet i 1945 og ble den gang kalt for fredskapellet. Kirken ligger i bygda Tunhovd i Nore og Uvdal kommune.

Les mer