Ti – Topper 2019

 

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2019

 

Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal.

Dette trim-opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere folk flest til å komme seg ut på tur, og bli kjent i den flotte kommunen vår. Opplegget blir sponset av Intersport Rødberg, SKUE og Statkraft.

Vi selger deltakerkort på Bjerkeflåta (Uvdal), Jokern (Norefjord), Turistkontoret, Servickontoret (kommunehuset) og Intersport Rødberg. Betaling kontant eller med VIPPS nr 553961 kr. 250,-

Deltagerpapirene du nå har kjøp inneholder et deltager-/klippekort, informasjon om de ulike turmålene, et enkelt kartutsnitt hvor toppene er spesielt markert,samt et forslag på hvordan du lettest kan komme deg til de ulike turmålene. Turene er av ulik lengde og vanskelighetsgrad, noen krevende med til dels store stigninger, andre mer av typen «kosetur» og absolutt barnevennlige. Ingen av rutene er merket fra «start til mål», og rutebeskrivelsene er heller ikke spesielt detaljerte. Så dersom du ikke er godt kjent i områdene, må du i tillegg til vanlig tur utstyr også ha med deg et egnet turkart og kompass i sekken, og eventuelt GPS.

Vi har GPS koordinater på toppene. Se også kart med turene her Ti – topper

Følgende kart dekker områdene som er aktuelle:

  • Nore og Uvdal øst, tur og fritidskart, gammel eller ny utgave
  • 1:50000 kart
  • 1615 I Rødberg
  • 1615 II Nore
  • 1615 III Tessungdalen
  • 1615 IV Uvdal
  • 043 Norefjell

 Vi har merket med røde trimtroll på noen av turene der stien begynner. (Geitåsen, Stornatten, Perstulhovda, Kråkenatten og Bjørnlifjellet)

 Når du har kommet deg opp på en av de toppene som er med i årets «TI TOPPER 2019» vil du der finne en svart postkasse med rødt lokk. Denne kassa vil inneholde en klippetang som du bruker til å merke klippekortet ditt med, samt en gjestebok hvor du kan skrive navnet ditt og dato når du var der. Det kan jo være hyggelig for de som kommer dit seinere å se hvem andre som har vært der.

Husk å legge lokket godt på kassene, for å unngå at bøkene blir våte. Legg en stein oppå lokket.

Dersom du besøker alle TI TOPPENE, eller om du bare er innom syv stykker innen 7.oktober, vil du bli tildelt premie for innsatsen.

Barn som er født 2013 eller seinere vil etter fem topper få «Minijegerkrus»

Dersom du har gått 10 år og vil ha «Toppemugga», kan du sende SMS til   45 24 63 08.

Utfylte klippekort leveres inn på Intersport Rødberg innen 7.oktober

RØDBERG IF ønsker dere GOD TUR!!!