Mandager – Åpen svømmehall

ÅPEN SVØMMEHALL
vår 2019

Svømmehallen på Rødberg holdes åpen
på mandagene fra 4/2 til 6/5
Unntak: 25/2 (vinterferie), 15/4 og 22/4 (påskeferie)

NB! MERK TIDEN:

Åpent for alle fra kl. 17:30 – 19:30

INNGANGSBILLETT: KR. 10,-

VELKOMMEN!
Hilsen idrettslagene i samarbeid med Nore og Uvdal kommune