Numedal Produksjon

Numedal Produksjon as er en av landets ca. 220 vekst- og attføringsbedrifter. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon (17 plasser), og bistår (til enhver tid) 6 arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter gjennom tiltaket ArbeidsForberedende Trening (AFT) . Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner næringslivet i Numedal med kvalifisert arbeidskraft. Vi har – i løpet av våren 2018 -, 2 avdelinger i Numedal.

1) Hovedavdelingen i Veggli Næringspark

2) avdeling på Rødberg stasjon. Begge har vareutsalg mandag – fredag, 9 – 14 (15.30).

Kontakt oss

Telefon 32746060 – post@nupro.no

Besøksadresser: Veggli: Næringsparken, 3628 Veggli – Rødberg: Rødberg Stasjon, 3630 Rødberg

Postadresser: Veggli: Bakkeveien 11, 3628 Veggli – Rødberg: Pb 14, 3630 Rødberg