Åpningstider Fv. 120 Rødberg-Tunhovd

Fra  søndag 14 juli vil fylkesvei 120 ved Tunhovdfjorden kun være nattestengt.

Stengningstidene blir da som følger:
Søndag – onsdag kl 1900 – 0700.
Onsdag – torsdag kl 1900 – 0030.
Nye infoskilter om stengningstid fv120 vil da kunne være på plass søndag 14 juli ettermiddag/kveld. 

Stengingsperioden onsdags – torsdag kl. 1900 – 0030 kan hende utgår/blir forkortet i noen tilfeller.

For øvrig vil Statens vegvesen forhåndsinformere om at det planlegges utskifting av ca. 250 meter veirekkverk forbi Klavefjellsura, inkl. noen meter med støpt betongrekkverk. Det nye rekkverket erstatter eksisterende ødelagt rekkverk og øker sikkerheten ved at det nye rekkverket blir kraftigere enn det som er fra før. Statens vegvesen vil komme tilbake med nøyaktig tidspunkt for oppsetting av nytt rekkverk, men jobber mot å få det uført i løpet av høsten 2019. Veien vil i den anledning kunne bli stengt i perioder på dagtid.

Omkjøring via fv. 40 Dagali (utgjør omtrent 6 mil) eller rv. 7 Nesbyen.

For mer info se http://www.vegvesen.no
Foto: Statens Vegvesen