Våre stavkirker i sommer

Velkommen til våre to stavkirker i sommer.

Uvdal stavkirke:

Uvdal stavkirke ble bygget i 1168. Det var et enkelt kirkerom, et nesten kvadratisk skip, der takrytteren ble båret av en midtstolpe. Koret var ganske lite og avsluttet med en apsis. Før 1537 ble skipet forlenget mot vest. Omtrent samtidig ble apsis revet og koret utvidet i lengderetningen. Koret var meget smalere enn i dag.

Åpningstider:
01.06.2020 -31.08.2020
Omvisning, priser inkludert bygdetun
Kirken er åpen fra10.00 til18.00 hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
Voksen: 80 Gruppe (minst 10): 70
Kontaktinfo:

Fortidsminneforeningen/ Jorunn Wiik 

E-mail: buskerud@fortidsminneforeningen.no

Call: +47 909 38 198

For mer info se Uvdal stavkirke

 

Nore Stavkirke

Nore stavkirke ble bygget i 1167. Den er en av de to stavkirkene med midtmastkonstruksjon. Den store masten går sammenhengende helt opp til mønet. Den nåværende takrytter ble bygget i 1730, men midtmasten hører med til kirkens opprinnelige deler.

Åpningstider:

15.06.2020 -15.08.2020
Muligheter for omvisning.
Kirken er åpen fra10.00 til18.00 hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
Voksen: 70 Gruppe (minst 10): 60
Kontaktinfo:
Tlf. 90938198 eller send en e-post: nore@stavechurch.com 

For mer info se Nore stavkirke

 

 

Middelalderukas 20 års-jubileum utsettes til 2022 

Festivalkomitéen for Middelalderuka i Numedal har besluttet å utsette 20-års jubileet til 2022. I uke 30 i 2021 vil vi arrangere en rekke mindre arrangementer i alle numedalskommunene, på arenaer der hensyn til smittevern kan ivaretas. Dette med forbehold om at Covid-19 situasjonen kan tillate kulturarrangementer. Middelalderuka i Numedal vil følge de til enhver tid gjeldende nasjonale/regionale føringer. Program for de mindre arrangementene vil bli publisert på nettsiden vår middelalderuka.no vår Facebook side Middelalderuka i Numedal og i informasjonsbladet Sommer i Numedal utover sommeren.

Middelalderverkstedet i regi av Foreningen Numedal Middelaldersenter blir arrangert i Middelalderskogen i Rollag i uke 30. Verkstedet avsluttes lørdag 31. juli med middelaldermarked og konsert med Vamp i amfiet.

For mer info vedrørende aktiviteter og stavkirkene våre se her

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *