Bidrag til turløypenettet 2021

Nore og Uvdal har et stort og fint turløypenett.

Milevis med oppkjørte skiløyper og mange sommerstier. Dette gir gode rekreasjonsmuligheter for oss alle. Mange velforeninger, grunneiere, næringsdrivende, idrettslag og andre ildsjeler legger ned en fantastisk dugnadsinnsats og bidrar med støtte for å dekke kostnadene. I tillegg yter Nore og Uvdal kommune et betydelig bidrag til arbeidet. Dette er likevel ikke nok. Det er stadig en utfordring å bevare og
heve kvaliteten på turløypenettet vårt. Kostnadene er størst på vinterstid, men det er også behov for å vedlikehold,
merking og forbedring av sommerstiene våre.

Nore og Uvdal Næringsselskap jobber i samarbeid med kommunen og de ulike løypelagene i kommunen, for å sikre
og forbedre løypenettet. Dersom du ikke allerede bidrar økonomisk via et Løypelag oppfordrer vi til å bidra med et
beløp for å sikre god kvalitet på turløypene i Nore og Uvdal. Du kan benytte vedlagte giro og fylle inn ønsket beløp.
Ved å merke innbetalingen til et bestemt område bestemmer du hvor bidraget skal benyttes:

1) Dagalifjell, 2) Jøndalen, 3) Imingfjell, 4) Rødberg/Smådøl/Månevegen, 5) Borgemarka,
6) Øygardsgrend, 7) Tunhovd, 8) Åsbøseterdalen, 9) Uvdal – lysløypa, 10) Norefjord – lysløypa.

Alternativt kan du Vippse til «Løypebidrag – Nore og Uvdal».  #504800 .Beløpet blir da fordelt på alle områdene etter samme
modell som Nore og Uvdal Kommune fordeler.
Vi takker på forhånd for bidraget og ønsker dere mange flotte og opplevelsesrike turer ut i skog og mark i løpet av 2021.
Dersom dere har spørsmål eller innspill, er det fint om dere tar kontakt med Nore og Uvdal Næringsselskap ved Thomas Andresen på e-post: post@uvdal.no 
All informasjon om løypenettet finner du på www.uvdal.no.

Nore og Uvdal Næringsselskap SA
3630 Rødberg v/ Thomas Andresen

Bidrag til turløypenettet 2021
Område nr: 1-10 velg hvilket område dere ønsker å bidra til med : Kontonummer: 2351.74.77575

 

Ønsker du å bidra?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *