Fiske i Nore og Uvdal

Fiske er gøy!

Det er fortsatt gode muligheter for fiske ut september!

Fiskekort for de fleste sonene i Nore og Uvdal samt Hardangervidda og kart over fiskevannene finner du på Inatur.no

Du kan  også kjøpe fiskekort på Turistkontoret.

I Nore og Uvdal er det rike fiskemuligheter, enten nede i dalen med Numedalslågen og tilhørende fjorder, eller i alle de ulike fjellpartiene som kommunen vår er omringet av.

Alt fiske er forbudt fra og med 1.oktober til og med 31.desember.

Er du litt usikker på lover og regler vedørende fiske sjekk ut fiskereglene her

Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar–20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

  • du kan fiske innlandsfisk fra båt og fra land i utmark hvis du har kjøpt fiskekort av grunneier. Barn under 16 år trenger ikke fiskekort
  • du kan fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen hvis du har betalt fiskeavgift og kjøpt fiskekort. Barn under 18 år betaler ikke fiskeavgift.
  • du kan ikke fiske nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter

Mange plasser har også lokale fiskeregler, for eksempel i vassdrag med storørret.

Det er greit å vite at det også finnes vann og elver hvor det ikke er lov til fiske. Dette er fordi det er grunneier som har fiskeretten, og kan velge om de vil selge eller gi bort denne retten.

Skitt fiske!

Arkiv fra Camp Uvdal