20 Jan – Barnas turlag arrangerer akedag

20. januar: Akedag og bålkos ved gapahuken på Norefjord. Kanskje blir det utekino? Turleder Marie Thorson Østby Natten (41555379) og Kathrine Hopstad (92441132)